Projekt wykonawczy

Na tym etapie sporządzam projekt techniczny, który zawiera wszelkie niezbędne rysunki i informacje dla wykonawcy.


  • Szczegółowe plany mieszkania uwzględniające wszelkie zmiany w układzie ścian oraz konstrukcje specjalne.
  • Rozmieszczenie punktów oświetleniowych, podłączeń hydraulicznych i ogrzewania, jeśli proponowane były zmiany.
  • Rysunki podłóg i sufitów.
  • Szczegółowe projekty łazienki i kuchni.
  • Szczegółowe rysunki techniczne mebli wbudowanych lub nietypowych, zaprojektowanych do tego wnętrza.
  • Listę proponowanych mebli, oświetlenia i innych gotowych elementów wyposażenia.
  • Szacunkowy kosztorys.